ПОП НИТНА СО КОНУСНА ГЛАВА ИИСА2 ДИН 7337 А2 4 Х 8