About Us

За Нас

ГМЛ дооел е приватна компанија основана во 2007 година со основна дејност, трговија со индустриски машински делови. Компанијата во континуитет го зголемува својот потенцијал и во моментот располага со огромна залиха на:

 • Штрафовска роба, електроди и жица за заварување, брусни материјали, бургии, силикони и друга придружна опрема

 • Лагери, каиши, семеринзи, ланци

 • Бронза, месинг, бакар, пластика

 • Транспортни траки, валци

 • Жичани сита

Од 2012 година нашата компанија започнува со производство на жичани сита со отвор од 2мм до 200 мм и се опремува со универзални машини:

 • Маказа за лим до 10 мм

 • Апканти со должина до 2500 мм

 • Стругови

 • Глодалки

Најнова трговска развојна програма на компанијата е залиха на електроделови:

 • Четкици

 • Четкодржачи

 • Електромотори

 • Кочиони крански отпорници

 • Растављачи

 • Струјни и мерни трансформатори

 • Гребенасти прекидачи

 • Осигурачи и ножести држачи на осигурачи

 • Отпорници

 • Изолатори

 • кондензатори

Нашата цел е во најкраток можен рок од едно место да се решаваат најголем број од проблемите на нашите тековни и идни партнери.